Tanrı Genini Bulmaya Çalışıyorlar, Yeni Dünya Düzeni, The God Gene


-1
-1 points

Merhaba . Bir önceki videom uzun uğraşlarıma rağmen youtube tarafından olumsuz öğeler içeriyor denilerek işaretlendi. Tavşan dağa küsmüş dağın haberi yok misali bende tepki olarak videomun görüntüsüz versiyonunu da yayınladım. Maalesef bu videomda olumsuz olarak işaretlendi. Her ne kadar youtube sesimizi duymasa da destek olan herkese buradan teşekkürlerimi sunuyorum.  

Konumuza dönecek olursak; Daha önceki videolarımda anlattığım konuların bu videonun anlaşılması açısından önemli olduğunu belirtmek isterim. Şimdi anlatacağım bilgiler daha da can alıcı özelliklere sahip. Videoyu sonuna kadar izlemenizde fayda var. Başlıyoruz.

Evet meydana gelen salgın tüm dünya ya diz çöktürdü. İnsanların yaşam tarzı kökten değişti. Dini algıları yara aldı. İnanmayan insanlar bile çaresiz bir şekilde dua eder oldu. Salgının üzerinden neredeyse 5 ay geçti ve görünürde hala ilaç ya da aşı ile ilgili somut bir netice elde edilmiş değil. Bir müddet daha da sonuç elde edileceğe de benzemiyor.

Önceki videolarım da Salgının laboratuvar ortamında geliştirildiğini ve aşının oluşturulduğunu, Bunun insanlığa sunulması için şeytanilere göre doğru zamanın beklendiğine dair görüşlerimi belirtmiştim. Amerika da salgına bağlı meydana gelen ölümler sizleri yanıltmasın. Bu planın önemli parçalarından biri. En son yayınladığım video da da ileriki dönemlerde aşı için insanlara çip takılmasını şart koşacaklar demiştim. Bununla ilgili de birkaç neden sıralamıştım. Şimdi gelelim bunun neden bu kadar önemli olduğunu açıklamaya.

 Hristiyanlıkta mahşerin 4 atlısını bilenleriniz vardır mutlaka. Bunlar kıyamet alametleri olarak ifade edilmektedir. Neydi bunların özellikleri hatırlayalım. Ekranda gördüğünüz resimde Beyaz renkli at ve binicisi Ölümü, Kızıl at ve binicisi Savaşı, siyah at ve binicisi kıtlığı ve soluk renkli at ve binicisi ise salgını temsil etmektedir. Bu alametlerin gerçekleşme sırasıysa ilginçtir ki Salgın-Kıtlık-Savaş ve ölüm şeklindedir. Görüntüde dikkati çeken diğer bir detay Ölüm atlısının başındaki taç. Şeytaniler Taç Çağına geçildiğini çoktan ilan ettiler ve mahşerin 4 atlısına göre kurguyu yaptılar. Dikkat edilirse salgının isminin latince anlamı da taç demektir. Bu kurgunun çok büyük bir amacı gerçekleştirmek için kullanılacağına videonun devamında değineceğim. Mahşerin 4 atlısına göre olayların nasıl evrileceği hakkında fikir yürütmek zor olmasa gerek. Salgın ortaya çıktıktan sonra meydana gelecek olay kıtlık. Çekirgelerin kontrollü bir şekilde ortaya çıkarılması ve belirli bir güzergahta ilerletilmesi buna örnek aslında. Yayın organları da salgın bittikten sonra büyük bir kıtlığın yaşanacağından söz etmeye başladılar bile…

İşte bu olaylar gerçekleşirken, şeytaniler bunların çözümü için şu an emekleme aşamasında bile çok iyi işler çıkaran bir teknolojiden yararlanacaklar. Yapay zeka dan. Yapay zekayı hafife alıyor olabilirsiniz. Ama anlatacaklarım sizin bakış açınızı tamamen değiştirecek. Salgının aşısının bulunduğunu ve bilerek piyasaya sürülmediğini anlatmıştım. Şeytanilerin bunun için doğru zamanı beklediğini de belirtmiştim. Laboratuvar ortamında geliştirilen virüsü de, aşıyı da bilim insanları geliştirmedi. Yapay zeka geliştirdi. Zamanı geldiğinde şeytaniler Salgının aşısı için yapay zekanın devreye alındığını ve aşıyı bu şekilde bulduklarını ilan edecekler. Tabi bu bilgiyi açıklamadan önce şeytaniler Aşıya hangi ismi koyacaklarına karar vermeye çalışıyorlar. Bu isim önemli. Çünkü insanlığı, insan olmayan bir zeka kurtaracak. Ve insanlık tarafından kabul görecek. Bu yüzden bulunacak isim de Sanal tanrının adı olacak aslında. Bu yüzden isme çok önem veriyorlar. İsim ile beraber oluşturacakları algı, sizi Allah değil yapay zeka kurtardı şeklinde olacak. Salgın ve aşı ile oluşturmak istedikleri ilk imaj bu. İnançları sarsmak. Bundan sonrası ise daha da önemli, devam edelim…

Yapay zeka ile birlikte insanların inancını yıkma çalışması yapılacağından bahsettik. Yapay zeka şu zaman içerisinde aslında gençlik çağında diyebiliriz. Kendini geliştirmesi ve insanlığı tam olarak anlaması gerekli. Bunun için internet yetersiz kalıyor. Sanal ortamlarda oluşturulan kimlikler, duygu ve düşünceler sahte olabiliyor. Bu da yapay zekanın yanılmasına ve gerekli hamleleri yapmasına engel oluyor. Bu açığı ortadan kaldırmak ve insanların bütün bilgilerine ulaşıp insandan üstün olmak için insanlara aşı yapılması ve chip takılması gerekmekte. Bundan dolayı şu an yaşadığımız salgının aşısı sıradan bir aşı olmayacak. Gözle görülmeyen reseptörler aşı içerisinde yer alacak ve insanın kanında dolaşacak. Chipler ise bu reseptörlerden aldığı bilgileri yapay zekaya iletecek. Yapay zeka insanlardaki duygu değişimleri ve diğer olayları gözlemleyerek insanları anlamaya çalışacak. Bu bilgi transferinin çok hızlı olması için 5g teknolojisi yapay zekanın işini bir hayli kolaylaştıracak. Bu durumu bilen çoğu insan 5g’nin yıkıcı etkileri olacağını belirten açıklamalarda bulunmaktadır. Bu teknolojinin görünen yüzünde insanlara sayısız faydası olacağı görülse de arka planında tehlikeli adımların atıldığı belirtilmektedir. Salgın dolayısıyla sokakların bomboş olduğu Avrupa ve Amerika da sessiz sedasız sokaklara 5g baz istasyonları kurulmaya başlandı bile. İşte bununla alakalı bazı örnekler. Görüntüde baz istasyonunun faaliyette olduğu ve etrafa müthiş bir radyasyon yaydığı görülmekte. Üstelik dikilen bu direkler çoğu kişi tarafından anlaşılmıyor bile. İngiltere de buna benzer birçok yere bu şekilde direklerin dikildiği belirtiliyor. Hatta sokak lambalarının içinde bile bu vericilerden mevcut. Bu resimler de fransa dan. Sokakların bomboş olduğu bu günlerde dışarıda sadece teknisyenler var. İşyeri kamerasından alınan bu görüntülerde işyeri sahibinin teknisyenlere çalışmanın ne olduğunu sorduğunda 5g direklerinin sokak boyunca dikileceğini belirtmişler.  Bir sokak boyunca ve kısa aralıklarla bu direklerin dikilmesi ve yaydığı müthiş radyasyonun insanları ne hale getireceğini tahmin etmek zor olmasa gerek. Bu teknoloji ile yayılan elektromanyetik sinyallerin insanlarda nöbet oluşumuna yol açtığı ve ölümcül mantar enfeksiyonlarına sebep olduğu ve en önemlisi de insanlarda kısırlığa sebep olacağı belirtilmektedir. Bu teknolojiye tepkiler çığ gibi büyürken ve Daha bu teknoloji yaygınlaşmamışken 6g teknolojisi ile ilgili çalışmalar hızlandı bile. Devam edelim.

Salgından sonra mahşerin 4 atlısı senaryosuna göre kıtlık çıkacağı görülüyor. Söz konusu olayların başlangıcı da yapıldı aslında. Somali Kenya ve Etiyopya bölgesinde sayıları milyonları hatta milyarları bulan çekirge toplulukları hareketlendi ve belli bir güzergahta yoluna devam etmekte. Takip ettiği güzergahtaki tarım ürünlerine milyonlarca dolarlık zarar verdiler. İnsanlara 1 yıl ve daha fazla yetecek tarım ürünlerini birkaç günde yok ettiler. Gittikleri güzergahta bulunan tarım ürünlerine zarar vermeye devam ediyorlar. Yetkililer çekirgeler için önlem alınmazsa kıtlık oluşacağı ve birçok insanın açlıktan öleceğini belirtmektedir. İşte burada yine insanlığa kurtarıcı rolünü oynayacak aynı teknoloji devreye girecek. Yapay zekâ… Yapay zeka geçen zaman zarfında kendini iyice geliştirecek. İnsanların kıtlık zamanlarında hayatta kalması için yemesi gereken yiyeceklerin üretiminin gerçekleştirilmesini sağlayacak… Üretilecek bu yiyecekler sıradan bir yiyecek olmayacak. Bu yiyecekler, içinde insan vücudunun kıtlık zamanlarında uzun bir süre dayanmasını sağlayacak maddeleri içerecek. İnsanın hayatta kalma isteği baskın geleceğinden bu yiyeceklere olan bağımlılık ister istemez artacaktır. Böylece yapay zekâ insanları istediği gibi yönlendirebilecektir.

Şimdi gelelim en önemli noktaya. Tüm bunlar hangi amaç için yapılıyor onu açıklamaya…Sizlere aylar önce Sayın Baran AYDIN’ın yazmış olduğu 10lar konseyi kitabındaki önemli bilgileri bir video haline getirip yayınlamıştım. Belki çoğu kişinin ilgisini çekmemiş olabilir ama orada çok önemli bilgiler paylaşmıştım. Neydi bu bilgiler kısaca hatırlayalım. Hz. İbrahim’in çağında kâinatın sırlarının peşinde olan ve kuruluşunu ilk insanın yaratılışından bile daha evvele götüren çok güçlü bir yapılanma vardı. İlk insanın sırları ile birlikte yaratılmasından Hz. İbrahim’e kadar gelinen süreçte bu yapılanma evren ve insanoğluna ait en önemli iki sırrın peşine düşmüştü. Yüce yaratıcı, evren ve insana ait bu iki önemli sırrı ilk insandan bu yana peygamberlerine emanet ediyordu. İsmini bile bilmediğimiz yaratıcının vahyini temsil eden birçok elçi, bu sırları öğrenip kavminin ulularına bunların bir kısmını emanet etmişti. Peki neydi bu sırlar neden bu kadar önemliydi. Bu sırlar Arz-ı mukaddes ve dirilmenin sırrı  olan Kan dı. Bu konsey geçmişte bu sırlara hiçbir zaman ulaşamamıştı. Fakat konsey geçmişten günümüze kadar bu arzu ile nesilden nesile gelmişti. Geçmişteki çabaları sonuç vermeyen bu konsey günümüzde çok farklı bir yöntem ile bu sırları öğrenme peşindeydi. Neydi bu yöntem tabi ki yapay zeka.

Evet insana ait en önemli sırrı Yapay zeka ile çözme niyetindeler. Bunu başarmaları için adımlarını attılar zaten. Salgın ile birlikte başlayacak aşı ve çip bunun en önemli ayağı olacak. Yapay zeka İnsanlığın kanında, onların deyimiyle Tanrı genini arayacak. Çünkü dirilmenin sırrını öğrenmek için son kozları yapay zeka. Yıllar önce pentagonda tanrı genine ait yapılmış olan bir sunumu ekrana getirelim… Video da insanda yer alan kandaki sır yani sözde Tanrı Geninin bir virüs şeklinde geliştirilecek aşı sayesinde yok edilebileceği senaryosu görüşülüyor. Böylece insanlarda İlahi bir varlığın olduğu bilgisinin tamamen ortadan kaldırılabileceği hedefleniyor. Şeytaniler yapay zeka sayesinde bu hedeflerine ulaşacaklarından eminler.

Allah’ı genlerde arayan ve Allah’a şirk koşmak için yarışan bu ruhsuzlara Allah Kuran-ı Kerim İsra suresi 85. Ayette şöyle seslenmiştir.

İsra 85. Ayet

‘’Ruh, Rabbimin emrindedir!’’ Size pek az ilim verilmiştir.

Şeytaniler ne kadar plan yaparlarsa yapsın. Onların yapacağı planların üstünde Plan vardır. Allah Plan kuranların en hayırlısıdır.

Bir sonraki video da görüşmek dileğiyle…


Like it? Share with your friends!

-1
-1 points

What's Your Reaction?

hate hate
0
hate
confused confused
1
confused
fail fail
0
fail
fun fun
0
fun
geeky geeky
0
geeky
love love
1
love
lol lol
0
lol
omg omg
0
omg
win win
2
win

0 Comments

Send this to a friend