Gizemli Tablodaki Korkunç Sırlar, Büyük Bir Plan Devrede,


6
4 shares, 6 points

Birleşmiş Milletler, 24 Ekim 1945’te dünya barışını korumak ve uluslararasında ekonomik, toplumsal ve kültürel iş birliği oluşturmak için kurulan uluslararası bir örgüttür diye tanımlar kendisini. Bu örgüt 2. Dünya savaşının derin yıkıcı etkilerini ortadan kaldırmak ve insanların barış içerisinde yaşamasını sağlamayı amaçlamıştı.

Bütün devletlerin üstünde olan bu kurum dünyada barışı sağlamak adına en ufak bir katkı sağlayamamış, aksine yaşanan katliamları ve zulümleri de görmezden gelmiştir. Peki sözde amacı barışı sağlamak olan bu örgütün gerçek amacı neydi.

Bu örgütün gerçek amacını öğrenmek için 1952 yılında ressam Per Krogh tarafından BM güvenlik konseyine yerleştirilmiş bir tabloyu çözmemiz gerekecek. Bu tablo güvenlik konseyine öyle ustaca yerleştirilmiş ki Birleşmiş Milletlerin asıl amacının ne olduğunu tek tek ortaya koymaktadır.

Şimdi koltuklarınıza kurulun ve pür dikkat videoya odaklanın. Görecekleriniz karşısında şaşırıp kalacaksınız. Keyifli seyirler diliyorum.

Tablodaki sırları açıklamadan önce tabloyu yapan ressam ile ilgili bazı şaşırtıcı bilgiler verelim.

1852 yılında Norveçli soylu bir ailenin Christian Krohg adındaki çocukları doğar. Bu çocuk büyüyecek ve ailesinde ki aristokrat zihniyetin aksine büyük bir ressam olacaktır. Krohg, resimlerinde ilk kez bazı özel teknikleri kullanır. Onun kullandığı özel tekniklerin ne olduğu konusunda Norveç’te ki sanat akademisinde birçok tez ve makale yazılır. O kadar ki, resimlerine sakladığı sırlar ondan bir yüzyıl sonra Norveç’te konuşulmaya bugün hala devam etmektedir. Krohg, bir dönem İsviçre’ye gidecek ve burada ileride evleneceği kadın olan ressam-sanatçı Oda Krogh ile tanışacaktır. Bayan Krogh’un çeşitli takıntıları vardır. Bayan Krogh, dünyada ki tüm kültürlere karşıdır. Dünya dışında yaşamın olduğunu ve tüm kültürlerin tasfiye edilip tek bir halde yeniden dizayn edilmesi gerektiğini savunmaktadır.  Bu düşünce size tanıdık gelmedi mi?

Bu ilginç ikilinin üye oldukları çok ama çok özel bir cemiyet vardır. Cemiyete üye olan ve tanınan isimlerden biri evrim teorisiyle meşhur olan Darwin’dir. İlginçtir ki, Darwin’in dedesi de aynı cemiyetin geçmişteki üyeleri arasındadır. Bay ve bayan Krogh’un da üye oldukları bu cemiyetin ismi Ay Işığı’dır. Cemiyettekiler kendilerini Ay İnsanları olarak tanımlarlar. Ne kadar ilginç değil mi?

İşte bu ilginç ikilinin 1889 yılında Per Krohg adında çocukları dünyaya gelir. Annesi ve babasının deyimi ile Per, Norveç’te bulunan az sayıdaki özel çocuktan birisidir. Buna istinaden Per, özel olarak eğitim alır ve çok değişik eğitimlerden geçirilir. (Sibirya’da çile çekme vs. gibi) Per Krogh yeteneklerini birçok alanda geliştirir. Ancak bir alanda annesi ve babası gibi resim sanatında zirveye çıkar. Ona verilen ilk önemli işlerden birisi; İsviçre’de bulunan çok çok özel bir toplantı odasına asılacak 10 adet resmin çizimi olur. Bu resimler daha sonra çerçevelenir ve günümüzde İsviçre’de bulunan çok özel bir alana ait odada hala durmaya devam eder. Tabii bu odaya girmek şöyle dursun, odanın bulunduğu yer altı binasının 600 metre ötesine yaklaştığınız an sorgusuz bir yetki ile öldürülmeyi göze aldığınızı bilmekle yükümlüsünüzdür.

Babasının yetenekleri ve annesinin dünya görüşü ile büyüyen ve üst düzey eğitimler alan bu yetenekli ressam Per Krogh’a verilen ikinci iş ise BM için çizeceği devasa boyutlardaki tablo idi. Bu tablodaki şifreler yeni bir dünya düzenini ifade ediyordu. Şifrelerde usta olan bu ressam herkesin görmek istediğini gösterip şifreleri çözenlere yeni dünya düzeninin bu olacağını anlatıyordu.

Şimdi tabloyu dikkatle inceleyelim… Bu tablo insanların gözünün içine baka baka ne demek istiyor ona bir göz atalım.

Bu tablo 7 resmin birleşmesi ile oluşuyor. Her bir resim tek tek incelendiğinde birbirlerinden bağımsız olarak gözükse de aslında hepsinin birbiriyle bağlantılıdır. Hepsinin toplamı ile oluşan ana tablonun da kendine has bir anlamı var. Tabloda mutlu aileden mutlu topluma, Anka kuşundan ejderhaya, cennetten dünyaya, ve sanattan bilime kadar pek çok öğeyi bulmak mümkün. Bu tablo videoyu izleyenler için ilk başta bir anlam ifade etmiyor gibi gözükebilir. Fakat burada kullanılan görseller masonik inanç ve kültürlerde baskın olan öğeleri içermektedir. Ayrıca bu tabloyu incelediğimizde Yahudilerin merkeze alındığı belirgin bir ırk ayrımının olduğu göze batıyor.

Şimdi Tablonun odak noktasından başlayalım. Buradaki görselde mutlu çiftin sağında ve solunda iki çocuk bulunuyor. Mutlu çiftin önünde melek olduğu vurgulanan çocuk durmakta. Fotoğrafın üst tarafında elma dalları arasında mutlu çiftin yanında duran kız çocuğuna elma veren bir şahıs daha görülüyor. Bu bahsettiklerim sizlerde bir şeyler çağrıştırmış olabilir. Bu görseller Hz. Adem Hz. Havva ve çocuklarının içinde bulunduğu cenneti simgeliyor. Elma veren şahıs ise şeytanı simgelemektedir. İslam inancında meleklerin insan sureti ile tasvir edilmesi haram kabul edildiğinden bu resmin başka bir inanış biçimine göre hazırlandığı anlaşılmaktadır.

Görünüşte Hristiyan inancını çağrıştıran bu görseli biraz daha derinlemesine incelediğimizde Yahudi inancına ait bilgilerin ortaya çıktığı görülüyor. Şöyle ki Aile resminde kadın ile erkeğin el ele tutuşarak birleştiği görülmekte. Yahudi inancına göre kadın çoğalmanın sembolüdür. Kadının elini tutan erkeğin diğer eli ise Yahudi soyunun artışını tasvir ediyor. Bu soy artışı erkeğin elinin altında bulunan bebekle değil sadece Yahudi inancına göre kadını temsil eden Anka kuşu ile simgeleniyor.

Burada bir parantez açarak anka kuşu hakkında inanışlara göre bazı bilgiler verip devam edelim. Anka kuşu, ateş kuşu, simurg yada phoenix. Bu kuş farklı inanışlarda farklı anlamlarla ifade edilir. Hristiyanlıkta ölüme karşı kazanılan zaferin, yeniden dirilişin sadakatin sembolu. Eski Mısır’da ise güneş kuşu Bennu ile aynı kabul edilirmiş..(resimdeki güneş ve piramite dikkat edin !? ) Yahudilikte ise adı Milcham’dır Yasak ağacın meyvesini yiyen Hz. Havva diğer yaratıklarında aynı günaha girmesi için meyveyi diğer yaratıklarında yemesini sağlar Phoenix hariç .. Aztek ve Maya inanışlarında ise yine Güneşle ilgilidir, mutluluğun sembolunu ifade eder.

Hristiyanlıkta Anka kuşu ya da diğer ismi ile phoenix, öldükten sonra yeniden dirilişi temsil etmektedir diye bahsetmiştim az önce. Aile resminin şekli Anka kuşunun yumurtasına benzetilerek Yahudi ırkının bu şekilde artacağı tasvir ediliyor. Resimde Anka kuşunun türdeşi olan başka bir Anka kuşunu öldürdüğü görülüyor. Burada anlatılmak istenen bu zamana kadar birleşmiş milletler güvenlik konseyinde ileri sürülen tüm görüşlerin yumurtadan çıkan bu son Anka kuşu ile öldürüldüğüdür. Hakim görüşün ayakta duran son Anka kuşu ile temsil edilen masonik dünya görüşü olduğu tasvir edilmektedir.

Anka kuşunun ayaklarında sol ve sağ taraftan gelip birleşen insanlar görülüyor. Bu insanların en önünde Hristiyan havari kıyafetli bir kişinin herkese öncülük ettiği görülmekte. Bu fotoğrafa bakanlar bunun Hristiyan inancını tasvir ettiğini ve toplanan insanların da Hristiyanların izini takip ettiğini düşünmektedir. Ancak masonik şifrelemeyle düzenlenmiş tabloda tüm insanların havariler öncülüğünde mavi ile temsil edilen mekâna doğru kurban olmak için ilerlediği anlatılıyor. Yahudilikte mavi veya lacivert renk gök ve deniz mavi olduğundan tanrısallık vasfını simgeler. Bu yüzden tablonun belirli yerlerinde mavi renk kullanılmıştır… Mavinin üzerinde yer alan sarı lekelerde dünyada bulunan tüm inanışların Yahudilikte birleştiği ve bunu kabul etmeyenlerin kurban edildiği tasvir ediliyor. Bir başka deyişle önce Hristiyanlar sonra Müslümanlar ve tüm insanlar Yahudilik için kendilerini kurban ediyorlar. Bu resimdeki bir diğer ayrıntı ise savaşlarda kullanılan bir topun Müslüman kıyafetli şahısların hemen yanında bulunuyor olmasıdır. Topun namlusu da Müslümanlara doğru çevrilmiş. Böylece savaş ve şiddet Müslümanlarla yan yana tasvir edilmiştir. Tablodaki her şey sizce gerçekleşmiyor mu?

Öte yandan Yahudi ırkının çoğalışının resmedildiği yumurtanın başka bir anlamı da mevcut. Bu yumurta hem Amerikan dolarında hem de birçok kurumun simgesi olarak kullanılan masonik göz işaretinin 90 derecelik açıyla ters çevrilmiş hali. Böylece tablonun odak noktası ile tüm dünyanın Yahudiler tarafından izlendiği denetlendiği kontrol edildiği vurgulanmak isteniyor. Tablo ne kadar ilginç değil mi?

Devam edecek olursak;

Şimdi bu resme birde ters bakalım. Genelde resimleri ters çevirerek yapılan bu tarz anlatımları zorlama içerik olarak düşünebilirsiniz. Biz yine de bahsedelim. Resmi ters çevirdiğimizde bir adet kanca ve bir adet gövdesinden ayrılmış kafayı tutan değişik bir yaratık göze çarpıyor. Buda Yahudilik inancına göre ekmek ve şarap yeme ayinini temsil eden ve herkesin tanrının gazabından bir kâse içtiğini anlatan görsel. Ekmek ve şarap yeme ayini Hristiyanlığa Yahudilikten geçmiş bir ayindir. Yaratığın elindeki kafa ise gazap sonucu Yahudilik inancı için kendini kurban eden insanları temsil etmektedir.

Şimdi tablonun başka bir yerine büyük tablonun en sol kısmına gidelim ve bu görseldeki şifreleri çözelim. Bu kısımda yıkıntılar içinde kendilerine yukarıdan gelen bir çağrı ile aydınlığa tırmanma ve yeniden diriliş resmedilmektedir. Mavi pencere ile resmedilen Yahudilik, yine aynı inanışa göre kadın öğesi ile açılıyor. Aydınlığa tırmananlar ise bu çağrıya kulak verip Yahudilik makamına yükseliyor.  Burada dikkat çeken bir nokta ise erkek figürlerden birinin yıkıntılar içindeki insanları flüt çalarak çağırması. Resmin üstünde altınların bir çuvala doldurulup tartılması görüntüsü mevcut.  Burada Yahudilerin Tanrı tarafından seçilmiş millet olduğu bolluk ve bereketin Yahudilerde olacağı anlatılmak isteniyor.

Büyük tablonun en sağ kısmına bakacak olursak, bu kısımda yine mavi renkler içinde Yahudilik temsil ediliyor. Resimde beyaz bir at ile özgürlük anlatılmakta. Bu atın ay tanrıçası Selene‘nin atı olduğu görüşü mevcut. Videonun başında ressamın ailesinin Ay Işığı cemiyetine üye oldukları ve kendilerini ay insanları olarak gördüklerinden bahsetmiştim. Geri kalan çıkarımları sizin yapacabileceğinizi düşünüyorum… Resmin üst tarafında batının bilim ve teknolojide ileride olduğunu yaşamın dünya dışında başladığı ve buna ulaşılacağı anlatılmaktadır. Videonun başında bahsettiğim Per Krogh’un annesinin görüşünü nasıl da yansıtıyor .Yahudi inancına göre ölüler özgürleşerek tablonun en üst kısmında bulunan ve kutsal kabul edilen kadının da bulunduğu cennete yükseliyor.

Tabloda Anka kuşunun her iki yanında bulunan görsellerde insan topluluklarının birleşmiş milletler çatısı altında toplandığını görüyoruz. Burada toplanan insanların tek bir inanışı kabul ettikleri ve bundan sonra mutlu bir toplumda yaşayacağı resmedilmiş. Resmin altında zincirlere vurulmuş siyahi insanların bir kadın tarafından davet edilip özgürlüklerine kavuşması sağlanıyor.

Tabloyu ters çevirerek en alttaki ögelere dikkatlice bakıldığında bir yılan başı ve insan figürleri göze çarpıyor. Bm de karanlık tasvirler kime hizmet ediyor. Resmi ters çevirdiğimizde görünen yılan başı kendisine ibadet edilen varlık olarak karşımıza çıkmaktadır. Hali hazırda Yahudi inancıyla şeytana tapan satanistler arasındaki yakınlık burada belli oluyor. Satanistler şeytanı yılan ve benzeri sürüngenler ile temsil etmektedir. Kendisine ibadet etmeyi görev kabul etmektedir. Yahudi inancında yılan güçlü ve kendisinden korkulması gereken bir yaratık olarak adlandırılıyor. Buna göre Yılan kendisine ibadet edilen değil tanrıyı temsil ettiği için tanrının yeryüzünde görünür hali olarak kabul ediliyor. Böylelikle yılanın yanında duran adamın gözüne bir gözlük geçirilerek bu adamın tapınırken yılana değil, yılanın temsil ettiği değere ibadet ettiğini hissetmesi sağlanıyor. Bu fotoğrafın hemen yanında da bir adam ve bir kadın göze çarpıyor. Buradaki adam Vatikan yöneticisi papayı kadın ise başındaki tacıyla İngiliz krallığını temsil etmektedir. Papanın kadını takip ettiği bu resimde tüm Vatikan ve buna bağlı kuruluşlar İngiliz krallığı ve onlara bağlı kuruluşlarında yüzünü yılana ve onu temsil ettiği değerlere döndüğü vurgulanıyor. Vatikan ve İngiliz krallığının yılanın değerlerine hizmet ettiği anlatılıyor.

Birleşmiş milletler binasında ölçüsü en büyük olan bu tablonun en alt kısmında ise karnına saplanmış mızrağı ağzıyla çıkarmaya çalışan bir ejderha resmi tasvir ediliyor. Bu mızrağın iki noktada ejderhanın karnına saplandığı yer sırasıyla 1. Dünya savaşı ve 2. Dünya savaşını temsil ediyor. Ejderhanın ağzında tuttuğu kısımda 3. Dünya savaşını tasvir etmektedir. Bu Ejderhanın etrafındaki kırmızı bölgenin son öldürülen Anka kuşunun kanı olduğu yada Yahudilerin geçmişten bu yana yok edilmeye çalışıldığı 1. ve 2 .dünya savaşında bunun başarılamadığı 3. Dünya savaşı ile Yahudilerin küllerinden doğup çoğalarak dünyanın tek hakimi olacağı görüşü ileri sürülmektedir.

Şimdi resimleri birleştirelim ve tablonun tamamına bakalım. Sütunları ve çerçeve yapısı ile bir havra duvarı olduğu net bir şekilde görülebiliyor. Bir başka deyişle birleşmiş milletler güvenlik konseyi gibi bir kurum Masonluk ve gizli simgelerle donatılmış bir tabloya ev sahipliği yapıyor. Adeta birleşmiş milletler güvenlik konseyinin sembolü haline gelmiş ve yapılan her toplantıya eşlik eden bu tablo akıllara şu soruyu getirmiştir. Güvenlik konseyinin amacı tabloda görüldüğü gibi sapkın anlayışlar altında dünyayı zor kullanarak yönetmek mi yoksa dünyada barışın temin edilmesini sağlamak mı? Birleşmiş milletlerin kuruluşundan günümüze kadar geçirdiği süreç dikkatle izlenirse bu örgütün hangi yöne doğru gittiği rahatlıkla görülebilir.

Video da görüldüğü üzere tablo yine Yahudilerin kibrini ortaya koymaktadır. Geçmişteki olaylardan ders almayan Yahudiler yine aynı yola başvurup kibirlerinin kurbanı olacaklardır. Allah’a şirk koşan Yahudiler kendi sonlarını kendileri hazırlayacaklardır.

Videoyu sonlandırmadan önce şunları belirtmek istiyorum. Bu videonun içeriğine ve yararlandığım kaynaklara www.dronevreni.com sitesinden ulaşabilirsiniz. Görüş ve önerilerinizi dronevreni@hotmail.com adresinden yazarak bize ulaştırabilirsiniz. Bir sonraki video da görüşmek dileğiyle…

Kaynak:
http://www.onaltiyildiz.com/?artikel,469/16-kralligin-sirri-ve-kilica-sarili-yilan/baran-aydin

Yazar:Baran AYDIN


https://www.sabah.com.tr/webtv/turkiye/birlesmis-milletlerdeki-sifreli-tablonun-sirlari

Yazar : Analiz Programı


Like it? Share with your friends!

6
4 shares, 6 points

What's Your Reaction?

hate hate
0
hate
confused confused
0
confused
fail fail
0
fail
fun fun
0
fun
geeky geeky
0
geeky
love love
1
love
lol lol
0
lol
omg omg
0
omg
win win
6
win

0 Comments

Send this to a friend